Inclusief kenteken & rijklaar thuisbezorgd!

Algemene Voorwaarden

Alle leveringen en diensten door EVBIKER worden gemaakt op basis van de volgende voorwaarden.

Algemene informatie

1.1. Door het plaatsen van een bestelling of aanvaarding van de levering worden deze aanvaard voor de duur van de gehele overeenkomst. Afwijkende voorwaarden die niet uitdrukkelijk en schriftelijk worden erkend, zijn niet bindend voor ons, zelfs als ze niet expliciet worden geweigerd.

1.2. Het eventueel afwijken van enkele specifiek bepaalde voorwaarden houdt nooit in dat de andere voorwaarden ook niet meer zouden gelden.

Aanbod en sluiten van de overeenkomst

2.1. De presentatie van producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod maar een uitnodiging om te bestellen, met het nodige voorbehoud voor eventuele fouten.

2.2. Door te klikken op de knop [Bestellen] geeft u een bindende bestelling door voor de producten die vermeld worden op de bestel pagina. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer wij uw bestelling met een orderbevestiging via e-mail accepteren na ontvangst van uw bestelling

Betaling/Verzendkosten

3.1. De betaling gaat via IDEAL, creditcard, Mollie & Klarna.

Levering

4.1. Bestellingen worden in overleg met de klant indien gewenst gratis thuisbezorgd of afgehaald op een moment dat het de klant het beste uitkomt.

4.2. Indien vermeld zijn alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.

4.3. Voorbehoud bij levering; in het geval een bepaald product niet beschikbaar zou zijn of vertraagd is omdat onze leveranciers, zonder fout van ons, het niet meer uitleveren, kunnen wij de verkoopovereenkomst verbreken. In dit geval zullen wij u zo snel als mogelijk hierover informeren en waar mogelijk een vergelijkbaar product ter vervanging voorstellen. In het geval er geen vergelijkbaar product kan worden voorgesteld of u dat niet zou wensen, zullen eventueel reeds aangerekende bedragen onmiddellijk worden vergoed.

4.4. Klachten na ontvangst van uw product worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur per e-mail info@evbiker.nl met foto's bij ons worden / zijn gemeld.

4.5. Indien er schade is ontstaan door het transport kunnen we uw klacht alleen in behandeling nemen als u de volgende foto’s naar ons mail info@evbiker.nl

 • foto van de beschadigde verpakking zoals deze bij u aangekomen is vanuit 2 verschillende posities.
 • foto van het product waarop de beschadiging goed te zien is.
 • foto van het product in zijn geheel.

Na ontvangst van deze 4 foto’s nemen we uw klacht in behandeling.

Herroepingsrecht

5.1. U heeft het recht uw ongebruikte bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@evbiker.nl. Vermeld ook het bestelnummer. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U dient het verzendbewijs te kunnen overleggen.
Het retour kan na aanmelding verzonden worden naar:
EVBIKER
Hoofdweg Noord 7d
2913LB Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland

5.2. Het recht zoals beschreven in 5.1. vervalt als het product gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd.

5.3. Het terugzenden van de goederen dient te gebeuren als voldoende gefrankeerde zending naar het juiste adres. U dient het verzendbewijs te kunnen overleggen. Voor het retourneren kunt u de onderstaande stappen volgen.

5.4. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De termijn van 14 dagen begint op de dag dat u de bestelling ontvangt. Het retourneren is gratis. De kosten van de retourzending worden teruggestort met de terugbetaling van uw bestelling.

5.5. Retourneren via onze retourservice

 • Voeg de pakbon bij uw retour. Zorg dat alles goed verpakt is. 
  • Geef het pakket af bij het door uw gekozen afleverpunt. 
  • Zodra we uw retour hebben ontvangen wordt het aankoopbedrag, minus de kosten van de retourzending, binnen tien werkdagen terug gestort op de rekening waarmee u de bestelling betaald hebt.

5.6. Retourneren via eigen gekozen bezorgdienst

Indien u geen gebruik wilt maken van onze retourservice waarbij u profiteert van een gereduceerd verzendtarief, kunt u het pakket ook zelf (met uw eigen bezorgdienst) retourneren naar:

EVBIKER
Hoofdweg Noord 7d
2913LB Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland

5.7. Artikelen omruilen 

Artikelen kunt u ruilen door deze te retourneren en vervolgens gelijk een nieuwe bestelling te plaatsten in onze webshop. We adviseren u om de bestelling meteen te bevestigen, dan kan u er zeker van dat je het gewenste product (voordat het is uitverkocht) krijgt opgestuurd en op tijd in huis heeft.

5.8. Voorwaarden retourneren 

Een retour wordt alleen geaccepteerd als zowel het artikel als alle aanhangsels en de verpakking in originele staat verkeren. Beschadigde en gebruikte artikelen worden niet geaccepteerd. Verzend uw retour daarom altijd goed verpakt in een verzenddoos. De originele verpakking mag niet als verzenddoos worden gebruikt, deze dient vrij te blijven van stickers, plakband en dergelijke. De originele verpakking van het te retourneren product mag dus niet worden dichtgeplakt voor de retourzending. Gebruik hiervoor desnoods een plastic zak. Is de verpakking bij ontvangst retour wel dichtgeplakt of beschadigd, dan brengen we hier € 10,- kosten voor in rekening. Vul voor een snelle afhandeling altijd het retourformulier in en voeg deze bij uw retourzending. 

Aansprakelijkheid

6.1. Alle producten die in het assortiment van EVBIKER zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan deze artikelen moeten voldoen. EVBIKER kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door EVBIKER verkochte producten.

6.2. De inhoud van deze site is zorgvuldig samengesteld. EVBIKER kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. EVBIKER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

6.3. EVBIKER is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door EVBIKER zo snel mogelijk worden aangepast.

6.4. EVBIKER kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Privacy

7.1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door EVBIKER gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van bestellingen. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) door ons opgeslagen en verwerkt.

7.2. Copyright; alle rechten voorbehouden. Niets uit onze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van EVBIKER.

7.3. Cookies; in onze online winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming met ons privacy beleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

7.4. Wettelijk heeft u het recht een goed product te ontvangen. Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen zoals bijvoorbeeld, banden en andere slijtageonderdelen van de e-scooters en steps.

EVBIKER doet er alles aan om u een goed werkend product te leveren. Mocht u vragen of klachten hebben over uw bestelling, neem dan contact met ons op. Wij zullen samen kijken naar een oplossing. No Worries.

Garantiebepaling

8.1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper. 

8.2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

8.3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

8.4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

8.5. Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. EVBIKER maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door EVBIKER geleverde elektrisch product.


Voorschriften/voorwaarden garantie.
9.1. Stalling voorschrift. Het door EVBIKER geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet
mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.). Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.
9.2. Opslag accupakket. Het accupakket dient tussen de 0 tot maximaal 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden. 
9.3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dienen als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit. 
  

Standaard accu garantie periode; Li-ion accu: 1 jaar.

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk voor uw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. EVBIKER garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu.

 3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van EVBIKER voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van:

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard.

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.


 Conformiteit en garantie

 1. EVBIKER staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. EVBIKER staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. EVBIKER staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door EVBIKER gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
 3. Een door EVBIKER als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EVBIKER kan doen gelden op grond van de wet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert EVBIKER voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde elektrische voertuigen, 2 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 1 jaar voor het batterij/accu pakket op EVBIKER.nl uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, remblokken/schijven en lagers. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 5. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door EVBIKER gemachtigd zijn.

EVBIKER doet er alles aan om u een goed werkend product te leveren. Mocht u vragen of klachten hebben over uw bestelling, neem dan contact met ons op. Wij zullen altijd samen kijken naar een passende oplossing.